Nádvorie magazine

Quarterly magazine for cultural centre Nádvorie in Trnava. In collaboration with: Zolo Kis and Zuzana Fajta.
2020 – 2021.
Photo: Adam Šakový
_AS72719
_AS72724
_AS72728
_AS72734
_AS72735