Objektívne / Objective

Catalogue for the exhibition “Objektívne – Objective”, curator: Vladimír Beskid, Kunsthalle Bratislava, 2018/2019.
Photo: Adam Šakový
AS0_1138-
AS0_1137-
AS0_1145-
AS0_1148-
AS0_1150-
AS0_1151-